075_120_2535_liberty_beton-gris-melamine_meuble_00_1278x1080